Tietoja Yhdistyksestä

Viihtyisiä asuntoja vanhuksille edullisella vuokralla Paltamossa

Yhdistyksen nimi on Paltamon Vanhustenkoti r.y.

Yhdistyksen tarkoituksena on Paltamon kunnan alueella asuvien sota- ja rintamaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän perheittensä, eläkeläisten ja vanhusten asunto-olosuhteiden, sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien sekä yleisen hyvinvoinnin parantaminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii hankkimaan kohderyhmälle tarkoitettuja voittoa tavoittelemattomia asuntoja ja ylläpitämään tällaista asuntotoimintaa, tiedottaa kohderyhmän elämää ja oloja koskevista kysymyksistä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla, joilla voidaan edistää kohderyhmän aseman parantamista. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka käyttää yhdistyksen palveluja ja on oikeustoimikelpoinen.  Yhdistys ei peri jäsenmaksua.